Om företaget

Vi utvecklar och tillverkar fiberkompositer i glasfiber, armerad plast samt laminat i olika former.

Compositteknik Norr AB är ett etablerat företag som idag har en ledande position i kompositbranschen. Vi tillverkar kompositdetaljer i halvfabrikat såsom komplett monterade detaljer till fordons- och annan tillverkningsindustri med kvalificerade slutprodukter. Hos oss på Compositteknik är det en självklarhet att vi hanterar hela kedjan från idé till komplett produkt!

Egen konstruktion- och verktygsavdelning ger oss stor flexibilitet och snabbhet.

Våra tillverkningsmetoder möjliggör såväl serietillverkning som prototyptillverkning med hög precision.

Composittekniks framgång bygger på ett helhetskoncept med en hög servicenivå och stor flexibilitet gentemot våra kunder.

Vi utvecklas och växer tillsammans med våra kunder. Målsättningen är att vara en föregångare när det gäller arbetssätt, teknikutnyttjande och organisation. I ett nära samarbete med våra kunder utvecklas bådas verksamheter och bidrar till ökad konkurrenskraft.

Med vår flexibla organisation och vana vid förändringsprocesser är vi redo att möta morgondagen. Vår framgång beror mycket på att vi är ett annorlunda företag, ett företag som främjar kreativitet och självständighet, ärlighet och ansvar.

Ständig miljöfocus

Miljön är alltid i focus hos Compositteknik Norr AB.

Vi arbetar ständigt med förbättringar i vår fabriksmiljö för att säkerställa att vi har en så bra inomhus- och utomhusmiljö som möjligt och strävar efter att överträffa de miljökrav som lagstiftningen ställer på oss.

Vi strävar dessutom att alltid hitta nya produkter och tillverkningsmaterial som gör att den totala miljö-påverkan minskar.

Alla förändringar som görs skall leda till miljöförbättringar.