Produkter

Fiberarmerade Plaster

Fiberarmerad plast är vad man i dagligt tal brukar kalla "glasfiber", men kan också innehålla andra fibrer än glas. Såsom kol och aramid. En komposit är en produkt som är sammansatt av flera olika produkter. Vi väljer därför att benämna våra produkter som fiberkompositer, då de kan innehålla olika sorters fibrer, olika sorters plaster och olika sorters kärnmaterial.

Styrkan hos en fiberkomposit är helt och hållet beroende av dess sammansättning, typen av fiber, fibers orientering, kvalitet och val av plastmatris.

Fiberkomposit är ett kostnadseffektiv och lättviktigt material med högre styrka i förhållande till sin vikt om man jämför med t ex stål.

Det kan formas till komplexa färgrika designer med hög korrisiv beständighet och styrka. Fiberkompositer berörs inte av temperaturväxlingar är har högt motstånd mot värme och kyla.

Bilder till höger visar ett urval av våra produkter.