Tillverkningsmetoder

Våra tillverkningsmetoder för fiberkompositer

Inom kompositbranschen sker en ständig övergång från öppna metoder till sluten teknik. Tillverkningsmetoden kallas vacuuminjicering eller sluten tillverkningsteknik. Vacuuminjicering ger god kvalité genom en styrd och kontrollerad tillverkning. Tekniken medför möjlighet att tillverka komplexa produkter med fin yta på in- /utsida till ett förmånligt pris även vid låg tillverknings- volym.

Injiceringsproduktionen sker genom tillverkning av 2 form-halvor (hane, hona). Ena formen bekläds med fibermaterial medan den andra pressas ovanpå med hjälp av vacuumtryck varefter polyestern släpps in.

Fördelarna med sluten tillverkningsteknik av kompositmaterialet är följande:

  • Eliminering av styrenutsläpp.
  • Bättre möjlighet till kvalitetssäkring.
  • Förbättrad arbetsmiljö
  • Hög finish.
  • Extrem låg vikt, vilket sparar energi och bränsle.
  • Väldigt formbart, vilket tillåter hög designfrihet.
  • Hög kostnadseffektivitet även vid mindre serier.